Produktions­incitament för film i Regeringens budget


Bio är inte framtiden

Regeringens budgetproposition för 2022 innehöll reformer för 74 miljarder SEK. Av dessa föreslås 100 miljoner SEK avsättas till införande av produktionsincitament för film. Ett efterlängtat besked i branschen.

- Det är ett väldigt bra initiativ, äntligen införs detta även i Sverige. Vi ser fram emot att ta del av hur det här kan utvecklas och det ska bli intressant att se hur potten fördelas, säger Albert Avramovic, VD för Take One och delägare i Hibriso.

De flesta stater i Europa erbjuder idag produktionsincitament för den audiovisuella sektorn, vilket innebär att film- och TV-produktioner kan få skattereduktioner eller ekonomisk kompensation för sina kostnader. Detta missgynnar Sverige i konkurrensen om inspelningsplatser för internationella produktioner och allt fler svenska filmproduktioner spelas in utomlands.

- Det blir intressant att se om det här stödet kommer att erbjudas för annat än biofilm. Det är dags att följa utvecklingen i världen och betrakta biofönstret som ett sekundärfönster och inte ett primärfönster – vad är det egentligen som växer mest, bio eller streaming? säger Anna Byström, Styrelseordförande och delägare i Hibriso.

ENGLISH VERSION

Production incentives for film in the budget bill

Cinema is not the future

The Swedish Government's budget bill for 2022 contained reforms worth at total of SEK 74 billion. Of these, SEK 100 million is proposed as a production incentive for filmmaking. A long-awaited message in the Swedish film industry.

- It is an excellent initiative that this finally is introduced in Sweden as well. We look forward to taking part in how this develops, and it will be interesting to see how they will distribute the pot, says Albert Avramovic, CEO of Take One and co-owner of Hibriso.

Today, most states in Europe offer production incentives for the audiovisual sector, which means that film and TV productions can receive tax reductions or financial compensation for their costs. Sweden has not had any production incentives, which disadvantages Sweden in the competition for filming locations for international productions, and more and more Swedish film productions are being shot abroad.

- It will be interesting to see if companies other than those producing for cinema will get any incentives. It's time to follow the development in the world and consider the cinema window as a secondary window and not a primary window - what is really growing the most, cinema or video on demand? says Anna Byström, Chairman of the Board and co-owner of Hibriso.

Produktionsincitament
about

HIBRISO

ABOUT HIBRISO

Hybris is an independent Sweden-based film production and distribution company. We focus on feature films for a worldwide audience, and we work with passion, curiosity, and inclusion.